ජංගම දුරකථන
+8615733230780
විද්යුත් තැපෑල
info@baytain.com
  • Customized Rubber & Plastic Products

    රිසිකරණය කළ රබර් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන

    රබර් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සඳහා විස්තාරණ සැකසීම පහත පරිදි රබර් නිෂ්පාදනය සැකසීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය පහත සඳහන් වස්තූන් ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින්; (ප්ලාස්ටික් තොග කොටස්) පුපුරන අච්චු; (ප්ලාස්ටික් බෝතල්) ප්ලාස්ටික් ඉහළට; (හැඩැති ප්ලාස්ටික් පටල) නිස්සාරණය; (ප්ලාස්ටික් පයිප්ප) වැඩ කිරීමේ පළපුරුද්ද ඔබේ අදහස් එක්ස්පර් තුළ සැබෑ වීමට අපි ප්‍රවර්ධනය කරමු ...