ජංගම දුරකථන
+8615733230780
විද්යුත් තැපෑල
info@baytain.com
  • Rubber Stator And Rotor Of Flotation Machine

    රබර් ස්ටේටරය සහ රොටර් ෆ්ලෝටේෂන් මැෂින්

    ස්ටේටරය සහ රෝටර්, ප්‍රධාන වශයෙන් XJK ශ්‍රේණි, XJQ ශ්‍රේණි, SF ශ්‍රේණි, BF ශ්‍රේණි, KYF ශ්‍රේණි, XCF ශ්‍රේණි, JJF ශ්‍රේණි, BS-K ශ්‍රේණිවල ෆ්ලෝටේෂන් යන්ත්‍රයේ භාවිතා වේ. ෆ්ලෝටේෂන් යන්ත්‍රයේ රෝටර් සහ ස්ටේටරය ප්‍රධාන වශයෙන් සමන්විත වන්නේ ලෝහ ඇටසැකිලි ඇතුළු කිරීම් සහ ඇඳුම්-ප්‍රතිරෝධී රබර් ය. ලෝහ ඇටසැකිලි ඇතුළු කිරීම් උසස් ගිනි කැපීමකින් සාදා ඇති අතර පසුව දැඩි ක්‍රියාදාම ප්‍රමිතීන් යටතේ නිවැරදිව වෑල්ඩින් කරනු ලැබේ. ඇටසැකිලි ඇතුළු කිරීම්වල ශක්තිය හා සමතුලිතතාවය සහතික කිරීම තුළින් අනාවරණය කර ගැනීම සමබර කරයි ...