ජංගම දුරකථන
+8615733230780
විද්යුත් තැපෑල
info@arextecn.com
  • Dismantling Joints

    සන්ධි විසුරුවා හැරීම

    නල මාර්ග සහ කපාට සැලසුම් කිරීම සහ සැකසීමේදී සන්ධි විසුරුවා හැරීම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.නල කොටස් සහ කපාට ස්ථාපනය කිරීම සහ ඉවත් කිරීමේදී ඒවා අත්යවශ්ය උපකාරයකි.කල්පවත්නා ගැලපීම ලබා දෙන විසන්ධි කිරීමේ සන්ධියකින් තොරව, නල කොටසකට හරියටම කපාටයක් ඇතුළු කිරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි.විසන්ධි කිරීමේ සන්ධියේ මෙම වෙනස් කිරීමේ හැකියාවට ස්තූතිවන්ත වන්නට, කපාටය විසුරුවා හැරීමේ සන්ධිය අසල සවි කළ හැකි අතර, විසුරුවා හැරීමේ සන්ධිය අවශ්‍ය නිශ්චිත දිගට සැකසිය හැකිය.