ජංගම දුරකථන
+8615733230780
විද්යුත් තැපෑල
info@baytain.com
  • Dismantling Joints

    සන්ධි විසුරුවා හැරීම

    නල මාර්ග සහ කපාට සැලසුම් කිරීම හා පිරිසැලසුම සඳහා සන්ධි විසුරුවා හැරීම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පයිප්ප කොටස් සහ කපාට ස්ථාපනය කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී ඒවා අත්‍යවශ්‍ය ආධාරයකි. ඒකාබද්ධ පිරිනැමීමකින් තොරව කල්පවත්නා ගැලපුමකින් තොරව, හරියටම නල කොටසකට කපාටයක් ඇතුළු කිරීම කළ නොහැකිය. විසුරුවා හරින සන්ධියෙහි මෙම වෙනස්කිරීමට ස්තූතිවන්ත වන අතර, විසුරුවා හරින සන්ධිය අසල කපාටය සවි කළ හැකි අතර, විසුරුවා හරින සන්ධිය අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට නියම කළ හැකිය ...