ජංගම දුරකථන
+8615733230780
විද්යුත් තැපෑල
info@arextecn.com
  • Water hose

    ජල නළය

    ජලය මාරු කිරීම සහ බැහැර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන රබර් හෝස් වර්ගයක් ලෙස රබර් ජල චූෂණ හෝස් සහ ජල විසර්ජන හෝස්.සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී කාර්මික ජලය සහ උදාසීන ද්‍රව උරාබීම සහ පිටකිරීම සඳහා ජල රබර් හෝස් ධනාත්මක පීඩන සහ ඍණ පීඩන වැඩ කරන පරිසරයන් දෙකෙහිම භාවිතා කළ හැක.එය පතල්, කර්මාන්ත, කෘෂිකර්මය, සිවිල් සහ වාස්තු විද්‍යාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ.ජල චූෂණ සහ විසර්ජන හෝස් යනු බහුකාර්ය රබර් චූෂණ සහ විසර්ජන හෝස් ඉදිකිරීමක් පිරිනමනු ලැබේ.