ජංගම දුරකථන
+8615733230780
විද්යුත් තැපෑල
info@arextecn.com
  • SPR Slurry Pump Parts

    SPR ස්ලරි පොම්ප කොටස්

    SPR Slurry Pump Casing Rubber Slurry Pump Body (Casing) Warman SPR ශ්‍රේණියේ රබර් සිරස් ස්ලරි පොම්ප සමඟ හුවමාරු කළ හැකි අපි පාරිභෝගිකයින්ට විවිධ සංකීර්ණ පරිසරයන්හිදී අයදුම් කළ හැකි පරිදි විවිධ රබර් ආවරණයක් පිරිනමන්නෙමු.රබර් ද්‍රව්‍ය වර්ගය සහ දත්ත විස්තර කේතය ද්‍රව්‍ය නාමය වර්ගය විස්තරය YR26 ප්‍රති-තාප බිඳීම් රබර් ස්වභාවික රබර් YR26 යනු කළු මෘදු ස්වභාවික රබර් වර්ගයකි.එය සියුම් අංශු පොහොර යෙදීමේ අනෙකුත් සියලුම ද්‍රව්‍යවලට වඩා උසස් ඛාදන ප්‍රතිරෝධයක් ඇත...